ВЕЗЕ КА ДРУГИМ ЧЛАНИЦАМА УНИЈЕ   ПРИСТУПНИЦА   ФОРУМ   АРХИВА   НАСЛОВНА СТРАНА

 

СТАТУТ

1. Словенска Унија је регистрована у Хелсинкију 19. децембра 2004. као асоцијација Slavic Union ry. Регистарски број је 190662.

2. Мото Словенске Уније је ВОЛИТЕ МИР И СЛОБОДУ УЈЕДИЊЕНИ У РАЗЛИЧИТОСТИ.

3. Према идеји оснивача Словенска Унија би требала да постане нешто много више од локалне организације. У будућности Словенска Унија би требало да постане нешто као Словенска Европска Унија у културном смислу. Пре или касније већина словенских држава би требало да постану чланови Европске Уније и баш од стране те демократске институције би смо требали да покушамо да обезбедимо интересе свих европских Словена и народа који су блиски словенској култури, поштујући модерне демократске вредности данашњице, никада не кршећи ни један од тих принципа ни једном активношћу. То је наш циљ у будућности.

4. Словенска Унија би требала да уједини све нације и појединце којима је словенски језик матерњи, као и народе блиске словенској култури, менталитету, идентитету итд. Словенска Унија би требала да изгради културни мост између словенских и других европских и светских култура.

5. Неки од приоритета Словенске Уније је да привуче већу пажњу на словенске мањине и оне словенске језике који нису тако широко распрострањени, да привуче пажњу на нестајуће и готово изгубљене словенске дијалекте и распршене мале словенске народе и заједнице широм Европе и целог света. Један од примарних задатака Словенске Уније је да учини све Словенске језике познатијима самим Словенима и другим народима света.

6. Словенска Унија је слободна, демократска, мултикултурална, мултиетничка и отворена за све, без обзира на националност, религију или боју коже.

7. Изузеци су само особе блиске фашистима, терористима или било којој врсти екстремистичких идеја или активности. Таквим особама ће бити одбијено чланство у Унији у случају да покушају да промовишу такве идеје или активности.

8. Словенски идентитет или једноставно Словенство је релативно апстрактан појам, али је нешто на шта би требало указати народима Европе и целог света. Наша Словенска Унија би требала да представља ту идеју и тај посао.

9. Чланство у Словенској Унији је бесплатно, али се чланови подстичу да дају новчане прилоге на банковне рачуне Словенске Уније ради подршке. Могуће је постати члан путем и-мејла, телефона, смс-а или писма. Такође је могуће постати члан путем донације на рачун Словенске Уније.

10. Словенски културни фонд је фонд где чланови и сви заинтересовани за словенску културу могу да дају прилоге како би подржали културне покрете и друге активности у Унији. Фонд се у будућности може користити за различите намене, нпр. за хуманитарни рад.

11. Главни језик комуникације у Словенској Унији је енглески пошто је данас то најпознатији језик на планети, бар док не научимо да комуницирамо међу собом на нашим словенским језицима.

12. Председништво Словенске Уније се састоји од председавајућег, његовог заменика, секретара/благајника и још 2 члана. Састанци се одржавају по потреби.

13. Састанци уније би требали да се одржавају бар једном годишње. На састанку би требали да буду присутни председник, подпредседник, секретар и бар још два обична члана. О питањима се одлучује већином гласова. Када су гласови подједнаки председник има одлучујући глас.

 

14. Оснивач Словенске уније се нада да ће отворити подружнице (фикијале) Словенске Уније широм света. правила у подружницама би била иста као и у председништву. У подружницама у различитим земљама састанци би се могли одржавати на већинском језику земље у којој је подружница налази али би такође било омогућено да се по потреби користи енглески језик. Подружница Словенске Уније се може отворити где год се укаже потреба, у било ком крају света.

15. Председници подружница су одговорни председнику Словенске Уније.

16. Оснивач Словенске Уније је тренутно и њен председник. то место ће у будућности бити отворено за изборе. Председник Уније именује подпредседника и секретара председништва Уније или се они бирају на изборним састанцима већином гласова.

17. Председник Уније именује председништво подружница или их бирају чланови подружница већином гласова. У случају да су гласови изједначени председник Уније има одлучујући глас.

18. У случају да званичници Словенске Уније не следе принципе Словенске Културне Иницијативе или Статута Словенске Уније они могу бити удаљени са својих места од стране председника Уније путем телефона, и-мејла, смс-а или писма, у зависности од ситуације.

19. Председник Словенске Уније мора увек бити особа која течно говори бар три словенска језика као и енглески језик. Штавише, председник мора добро разумети и бар помало говорити све друге словенске језике и дијалекте који постоје у Европи.

20. Председник Уније мора имати широко и дубоко знанје о словенским народима Европе и остатка света. Такође мора покушати да одржава контакт са културним и демократским словенским организацијама из Европе и света.

21. Мисија председника Уније је да уједини и консолидује све народе и организације у једну словенску културну организацију која треба да постане баш Словенска Унија. Обавеза председника је да контролише да ли се статут Словенске Уније поштује.

22. Подпредседник Уније треба да буде особа која течно говори бар два словенска језика као и енглески језик или особа која течно говори један словенски језик, енглески језик и било који други главни језик. Подпредседник мора добро разумети и бар помало говорити све друге словенске језике и дијалекте који постоје у Европи.

23. Секретар Словенске Уније треба да буде особа која течно говори, чита и пише бар три светска језика, укључујући енглески језик.

24. Пожељно је да званичници у подружницама Словенске Уније широм света добро познају словенску културу и да течно говоре локалне језике. Такође је пожељно да говоре енглески и један словенски језик, али то није обавезно.

25. У будућности би Словенска Унија требала да се труди да од влада свих словенских земаља добије признање као демократски културни покрет и да са њима има увек отворен дијалог. Важно је да званичници словенских земаља и других европских и светских влада признају Словенску Унију и да је подржавају.

26. Солидарност и волонтерски рад би требао да постане један од симбола и карактеристика. Већину културних активности и програма Словенске Уније би требало да огрганизују волонтери, бар у почетку. Волонтерски рад би требао да постане једна од највише практикованих активности у Словенској Унији.

 
 
     

ВЕЗЕ КА ДРУГИМ ЧЛАНИЦАМА УНИЈЕ   ПРИСТУПНИЦА   ФОРУМ   АРХИВА   НАСЛОВНА СТРАНh